Singapore

#namepost
15Ee Han Ivan NTCatcher
21Marcus Shi Phng CHEWPitcher
18Jun Jie Gerann NGIAMPitcher
8Jun Heng Aloysius ONGPitcher
20Jun Kai Watson TANPitcher
17Tai Jin Jeron TANPitcher
4Ding Quan Ivan TANUtility player
48Say Kian FOOOutfield
22YuChou Dominic HANOutfield
28Ziglar OHOutfield
1Schuyler Jia Le SEAHOutfield
15Andrew Wei-Kang TANOutfield
5Muhammad arhan Harahap AMIRUDINInfield
3Audric Shaw Han CHIAInfield
25Zu Ray LOWInfield
88Mohammad Huzaifah MOHAMMAD NOORHAMInfield